กลยุทธ์ที่แวดวงธุรกิจซอฟต์แวร์ต้องมีและคำนึงถึงอยู่เสมอ

กลยุทธ์ที่แวดวงธุรกิจซอฟต์แวร์ต้องมีและคำนึงถึงอยู่เสมอ

ข่าวสารด้านโปรแกรม Comments Off

ถ้าขึ้นชื่อว่าธุรกิจแน่นอนว่าต้องมีการแข่งขันกัน เกิดขึ้นไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง และอีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจซอฟต์แวร์มีการเจริญเติบโตอย่างมากมายไม่หยุด นิ่ง เนื่องความที่เป็นยุคแห่งการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตและการแพร่หลายของ ซอฟต์แวร์มากมาย แต่เดิมนั้นจะเพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ แต่หากในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนคือตัวเลือกแรกๆ ไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์มากนัก อีกทั้งยังมีการใช้งานในทุกเพศและทุกวัย ในประเทศไทยเราเองนี้ก็การสนับสนุนในด้านการส่งออกซอฟต์แวร์อยู่ตลอด ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านโดยมีสถิติบ่งบอกว่า ประเทศไทยคืออันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการพัฒนาโปรแกรมที่มี คุณภาพได้ตรงตามมาตรฐานอย่างที่สุด และเป็นถึงอันดับที่ 15 ในระดับสากลและนานาประเทศ

ทั้งนี้หากไม่ได้มีการจัดระบบการตลาดที่ดี อาจจะทำให้การผลิตและส่งขายโปรแกรมมีความย่ำแย่และขาดประสิทธิภาพอย่างที่ ควรจะเป็นได้ ในด้านการวางแผนการตลาดของธุรกิจซอฟต์แวร์นั้นจะมี 2 สิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ คือ

1.การกำหนดวัตถุประสงค์และสิ่งที่ตนเองต้องการทางด้านการตลาด (Marketing objectives)

2.การวางแผนกลยุทธ์และสิ่งที่ตลาดซอฟต์แวร์ต้องการ (Marketing mix strategies and programs)
สิ่งแรกคือวิเคราะห์ในด้านต่างทั้งในเรื่องรูปแบบ การตลาด และสิ่งที่เราต้องการผลิตว่าจะตอบสนองในกลุ่มลูกค้าประเภทใด รวมถึงการแข่งขันในประเทศที่ปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย ทั้งด้านราคาของซอฟต์แวร์ที่ในปัจจุบันที่ทางเลือกใหม่ๆ อย่างมากมาย บวกกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นั้นมีการปล่อยให้ใช้ฟรี หรือทดลองใช้ก่อน และสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันคือการควบคุมการตลาดให้มีความคล่องตัวและมีความ สามารถพอที่จะกำหนดโครงสร้างต่างๆ ได้

ในทุกวันนี้ตลาดซอฟต์แวร์มีการเจริญเติบโตอย่างกว้างขวาง และสามารถก้าวมาเป็นอุตสาหกรรมของประเทศที่สำคัญในอันดับต้นๆ เลยทีเดียว ทำให้มีการสนับสนุนเรื่องของการศึกษาในด้านนี้มากยิ่งขึ้นในหลายๆ โรงเรียนและภายในมหาวิทยาลัย

Author

Back to Top