ประเทศอันดับหนึ่งในด้านซอฟต์แวร์บนเวทีอาเซียน

ประเทศอันดับหนึ่งในด้านซอฟต์แวร์บนเวทีอาเซียน

ข่าวสารด้านโปรแกรม Comments Off

ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมในด้านซอฟต์แวร์ทั่วโลกกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อ เนื่องขึ้นเรื่อยๆ เพราะในเวลานี้คือยุคของความเป็นเทคโนโลยี ทำให้ไม่แปลกใจหากจะบอกว่าซอฟต์แวร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคน ในแต่ละประเทศมากนั้น รวมไปถึงประเทศไทยของเราเองด้วย แล้วที่สำคัญประเทศไทยของเราเองนั้นยังเป็นที่ 1 ในด้านผู้นำในการผลิตและส่งออกออกซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพมากมายในแถบอาเซียน จึงเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างมากหากจะสามารถรักษามาตรฐานของตนเองแบบนี้ ต่อไปได้ในอีกหลายๆ ปี

โดยสถิติจากสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ SEI ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการตรวจสอบและลงมติให้ประเทศไทยมาคุณภาพที่อยู่ในระดับชั้นนำของอา เซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในเป็นอันดับ 1 ทั้งในด้านถูกต้องตามมาตร CMMI ด้วยว่าเป็นซอฟต์แวร์คุณภาพและอีกทั้งในด้านการผลิต นอกจากนี้ทั้ง 76 ประเทศที่เข้าร่วมในการประเมินซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ยังยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศในลำดับที่ 15 ของเวทีสากล ทำให้หลายฝ่ายมองว่าไทยเริ่มที่จะสามารถแข่งขันกับบรรดาแนวหน้าของโลกที่มี ความสามารถในเรื่องซอฟต์แวร์โดยเฉพาะกับบรรดานานาชาติต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ในอนาคตตลาดซอฟต์แวร์ภายในประเทศจะต้องเติบโตอย่างต่อ เนื่องได้แน่นอน หากมีการจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกที่มองว่าจะเข้ามามี บทบาทในระดับนานาชาติ จึงจะเห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันเริ่มมีการสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสในด้านการเรียนรู้ , ให้คำแนะนำในด้านเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ และได้มีการให้เงินทุนสำหรับในการคิดค้นและผลิตซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มจะสามารถใช้งานได้อย่างตอบโจทย์ของภาวะโลกในปัจจุบัน

จึงนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มาโดยตลอด ทำให้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้ซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทยสามารถ เติบโตได้ถึงเพียงนี้

Author

Back to Top