พาไทยสู่เวทีซอฟท์แวร์ของโลก

พาไทยสู่เวทีซอฟท์แวร์ของโลก

ข่าวสารด้านโปรแกรม Comments Off

เพื่อนๆทุกคนคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคนไทยก็ มีความเก่งกาจเฉพาะตัวไม่แพ้ชาติใดเหมือนกัน ที่สามารถคิดค้นซอฟท์แวร์ต่างๆได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ จนก่อให้เกิดอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทยของเราอย่างมาย เพราะโลกในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ต่างก็ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆเช่น คอมพิวเตอร์ มือสมาร์ทโฟน และอื่นๆที่สามารถจะโหลดซอฟท์แวร์เหล่านี้มาใช้งานได้ รัฐบาลเห็นดีเห็นชอบด้วยกับอุตสาหกรรมการผลิตซอฟแวร์นี้ วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2546 รัฐบาลได้จัดการก่อตั้งสำนักงานขึ้นมาแห่งหนึ่งมีชื่อว่า สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ

ในชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Software Industry Promotion Agency(Public Organization)หรือเรียกได้อย่างสั้นๆว่าSIPA เป็นหน่วยงานที่ได้รับการดูแลภายใต้รัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพอย่างสูงสุดและเพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนาต่อไปในวันข้างหน้า

ซึ่งมีจุดประสงค์หลายๆทางมากๆเช่น การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิตและให้บริการที่ได้รับมาตรฐานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้พัฒนาอุตสาหกรรมระบบซอฟท์แวร์ของไทยให้ก้าวขึ้นไปเป็นระดับโลก อย่างเต็มรูปแบบ

แถม SIPA ยังส่งเสริมให้เกิดความคุ้มครอง จัดให้มีกฎระเบียบ และมาตรการของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ให้มากที่สุด

แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์โดย เป็นหน่วยหลักเลยก็ว่าได้ มีการส่งเสริมอยู่หลายด้านมีทั้งหมด 7 ด้านได้แก่ 1.ส่งเสริมการวิจัย 2.ส่งเสริมด้านความร่วมมือ 3.ส่งเสริมความคุ้มครองของลิขสิทธิ์และภูมิปัญญาต่างๆ 4.ส่งเสริมทางด้านการเงินที่ใช้ในการลงทุน 5.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ต่างๆทั่วประเทศและการพัฒนาทางด้าน ซอฟท์แวร์
6.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านของ ซอฟท์แวร์อย่างสูงที่สุด 7.การส่งเสริมเงินทุนให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็กเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจขั้นสูงสุด

ทุกท่านคงจะเห็นนะครับว่า SIPA ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยของเรามากขนาดไหน ทำให้ประเทศของเราได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกอีกครั้ง

Author

Back to Top